Çimento esaslı, tek bileşenli, sülfata dayanıklı, rötresiz, akıcı kıvamda, ayrışma, terleme yapmayan özel olarak hazırlanmış grout ve ankraj harcıdır.

KULLANIM ALANLARI;

 • Makine temellerinde ve ray yataklarında,
 • Kolon ve perde başlıklarında,
 • Prefabrik kolonların yataklanmasında,
 • Çelik levha ve platelerde,
 • Boşluklar, segregasyon ve çatlaklarda,
 • Ankraj işlerinde kullanılır.
 • Tesisat boru ve elemanlarının etrafındaki boşlukların doldurulmasında kullanılır.
 • Erken yüksek mukavemet istenen tamirlerde

 

AVANTAJLARI

 • Yüksek akışkan kıvamlı
 • Yüksek mukavemet ve basınç dayanımı
 • Metalik agrega içermez
 • Korozif değildir
 • Sertleşirken büzüşme yapmaz
 • Sülfat ve aşındırıcı tuz ataklarına karşı dayanıklıdır, betonarme yapıları segregasyona karşı korur.
 • Akışkanlık özelliğinden dolayı erişilmesi zor olan boşlukları doldurur ve pompa ile kolayca uygulanır.
 • Yüksek yoğunluk özelliğinden dolayı yağ ve su geçirimliliğine dayanıklıdır.
 • Metalik agrega ve klor içermez.

UYGULAMA ÖNCESİ YÜZEY HAZIRLIĞI

 • Uygulama yapılacak yüzeyler uygulamadan önce suya doyurulmalıdır,
 • Uygulama sırasında zemin nemli olmalıdır fakat su birikintisi olmamalıdır.
 • Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmaz.
 • Yüzeyler temiz ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır.
 • Yağ, gres, kir, boya, çimento köpüğü, pas, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir.
 • Parlak beton yüzeyleri mekanik yöntemler ile pürüzlendirilmelidir.
 • Uygulama yüzeyinde su kaçağı var ise uygun bir tıkaç yardımı ile kapatılıp su sızıntısı drene edilmelidir.
 • Sızıntıyı engellemek için kalıpların sağlam olmasına dikkat edilmeli, harç sertleşinceye kadar uygulama alanının vibrasyona maruz kalması engellenmelidir.

UYGULAMA

 • Uygulama sırasında ve harç mukavemetini kazanana kadar vibrasyon yaratan makineler durdurulmalıdır.
 • Döküm yapılacak hacim kalıp vasıtası ile sınırlandırılır.
 • Kullanılan kalıpların su emmeyecek özellikte olmasına ve kalıp boşluklarından su sızmayacak şekilde monte edilmesine dikkat edilmelidir.
 • Hava çıkışına imkan verecek şekilde bir veya daha fazla sayıda hava tahliyesi boşluğu bırakılır ve hava ceplerinin oluşması önlenir.
 • Yoğun donatı veya ince boşlukların bulunması halinde dökümden sonra ucu kanca şeklinde bükülmüş demir çubuk ile şişleme yapılarak harcın yerleşmesine yardımcı olunur (vibrasyon uygulanmamalıdır)
 • Geniş plakaların altında hava ceplerinin oluşmasını engellemek için tek taraflı döküm yapılmalıdır.
 • Uygulama tamamlandıktan sonra kalıplar en az 24 saat sökülmemelidir.