Poliüretan Esaslı Su Yalıtım Malzemesi

Çift Komponentli Poliüretan Su Yalıtım Ürünü

2K Alifatik Poliüretan Esaslı Son Kat Boya

Poliürea Esaslı, İki Bileşenli Su Yalıtımı Ürünü

Poliüretan-Bitüm Esaslı Likit Membran

Elastik Poliüretan-Bitüm Esaslı Likit Membran

Poliüretan esaslı sonkat boya